Laadun varmistus

Laatu syntyy tekemällä ja metallikattojen menestys riippuu niiden tekijöistä. Hyvä jälki edellyttää oikeaa asennoitumista ja taitojen kehittämistä kouluttautumisen avulla. Turun Pläkkipelti oy:n arvoihin kuuluu huolenpito siitä, että laatu näkyy suunnittelussa ja toteutuksessa sekä käyttämissämme materiaaleissa, yrityksemme toimintatapa kaikessa toiminnassamme tähtää korkeaan asiakastyytyväisyyteen sekä laadukkaaseen lopputulokseen.

 

Asiakas

”Ilman teitä ei ole meitä” tästä johtuen toimintamme keskiössä olevien asiakkaiden palveleminen on tärkeimpiä arvojamme.
Palvelukonseptimme tähtää jo ensimmäisestä asiakastapaamisesta luotettavaan ja rakentavaan yhteydenpitoon on sitten kysymyksessä mihin tahansa projektiin liittyvästä asiasta.


Henkilökunta ja työn toteutus

Alamme korkeimman koulutuksen suorittanut henkilökuntamme vastaa työkohteiden toteutuksesta sovitun toimintamallin mukaisesti ottaen huomioon aina työkohteiden erityisvaatimukset, olemassa olevat rakentamismääräykset sekä ohjeet. Kestävä kehitys sekä ympäristömääräykset huomioidaan kohteesta riippumatta kierrättämällä rakennusjätteet.


Tarjouksen ja toteutuksen vaiheet yrityksessämme

1.

Tarjouksen voi meiltä pyytää joko puhelimitse, postilla, sähköpostilla tai kotisivuillamme olevan sähköisen kaavakkeen avulla. Otamme yhteyttä tai vahvistamme saapuneen tarjouspyynnön mahdollisimman pikaisesti viimeistään kuitenkin 2vrk kuluessa (arkisin).

2.

Tutustumme tarjouspyyntöasiakirjoihin, teemme mahdollisesti tarkentavia kysymyksiä kohteesta ja tarpeen niin vaatiessa käymme paikan päällä mitoittamassa ja arvioimassa kohteen.

Tarjouksen tekoon tarvittavaa tietoa
- tarjottavan kohteen yhteystiedot
- tarjousta pyytävän yhteystiedot
- tarjouksen jättöaikataulu
- tarjottavan kohteen alustava aikataulu
- työselitys, piirustukset, valokuvat tai vastaava tieto mistä selviää kohteen erityispiirteet ja materiaalit

3.

Tarjouksen teemme aina lähes poikkeuksetta kirjallisena mihin annamme asiakkaalle mahdollisuuden tutustua rauhassa. Tarjouksen voimassaoloaika on yleensä 7-14 vuorokautta. Tämä takaa yhteisymmärryksen tarjouksen sisällöstä ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

4.

Urakkasopimus laaditaan noudattaen YSE1998 (yleiset sopimusehdot) keskeisiä vaatimuksia. Urakkasopimuksessa sovitaan mm. seuraavat asiat

- sisältö ja laajuus
- aikataulu
- noudatettavat asiakirjat
- Turun pläkkipelti Oy:n vastuuhenkilö
- tilaajavastuuhenkilö
- urakkasumma
- lisätyökäytäntö
- maksuaikataulu
- vakuusehdot
- takuuehdot

5.

Alamme korkeimman koulutuksen suorittanut henkilökuntamme vastaa työkohteiden toteutuksesta sovitun toimintamallin mukaisesti ottaen huomioon aina työkohteiden erityisvaatimukset, olemassa olevat rakentamismääräykset sekä ohjeet.

6.

Urakka saatetaan loppuun sovitun aikataulun mukaisesti. Urakan loppukatselmus tehdään aina yhdessä tilaajan tai tilaajan edustajan kanssa. Katselmuksesta laaditaan tarvittaessa katselmuspöytäkirja johon kirjataan huomioidut asiat.

7.

Tavarantoimittajamme antavat takuun käyttämillemme tuotteille jopa 50 vuodeksi. Asennustyötakuumme pituus on yleisten sopimusehtojen mukainen (24kk) jota voimme pidentää jopa 10 vuoteen solmimalla kohdekohtaisen vuosihuoltosopimuksen.


Kestävä kehitys sekä ympäristömääräykset

huomioidaan kohteesta riippumatta kierrättämällä rakennusjätteet. Työssä noudatamme mm. seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

- rakennuslaki ja asetukset
- RunkoRYL 2010 (rakennusten yleiset laatumääräykset)
- RT-ohjetiedostot
- valmistajien ohjeet