Laadunvarmistus

Korkea laatu takaa kestävyyden.

 

Laatu puolestaan syntyy ammattimaisesta tekemisestä. Peltiseppiemme korkea ammattitaito onkin keskeisessä asemassa tuottamassa korkealaatuisia peltikattoja. Me ajattelemme, että hyvä työn jälki vaatii ammattitaitoa, oikeaa asennetta ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Turun Pläkkipelti Oy:n arvoihin kuuluu laadukkaan työn vaaliminen. Laadukas lopputulos vaatii huolellisen suunnittelun, kunnolliset rakennusmateriaalit, selkeää viestintää ja rautaista osaamista. Yrityksemme kaikki toiminta tähtää korkeaan asiakastyytyväisyyteen, joka varmistetaan jokaisen työvaiheen laadukkaalla toteutuksella.  

 

Asiakasviestintä 

Tiedostamme yrityksessämme, että täsmällinen, luotettava ja rakentava yhteydenpito asiakkaisiin on keskeinen osa laadukasta työtä. Kiinnitämme projekteissa ja asiakassuhteissa huomiota selkeään viestintään ja yhteisymmärryksen varmistamiseen. 


Henkilöstön osaaminen 

Työkohteiden toteutuksesta vastaavat koulutetut rakennuspeltiseppämme ja kirvesmiehemme. Koulutuslupauksemme mukaan jokainen vakituinen henkilöstömme jäsen on suorittanut alamme korkeimman ammattitutkinnon. 


Kattourakoinnin erityispiirteiden huomiointi 

Huomioimme aina urakkakohtaisesti noudatettavat toimintamallit, työkohteiden erityisvaatimukset, sekä voimassa olevat rakentamismääräykset ja ohjeet. Toteutamme urakoissamme aina rakennusjätteen kierrätyksen ja huomioimme rakennusmateriaaleihin sekä työtapoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset. 


Kestävä kehitys ja ympäristömääräykset 

Huomioimme ympäristöseikkoja rakennusurakoissamme kierrättämällä kaikki rakennusjätteet. Noudatamme työssämme voimassa olevia säädöksiä, lakeja ja määräyksiä. Näitä ovat esimerkiksi: 


Suoritustasoilmoitukset 

Pläkkipellin valmistamille tuotteille on myönnetty CE-merkintä. Linkeistä voit ladata Declaration of performance (DoP) tiedostot. 

Suoritustasoilmoitus nro: TPOY-Z350-20160510 

Suoritustasoilmoitus nro: TPOY-PURAL-20160516