Rakennuspeltiseppä toteuttaa monipuoliset listoitukset

Tagit
""

Rakennuspeltisepälle sana lista tarkoittaa aivan muuta kuin luetteloa tai parketin ja seinän välissä olevaa reunalistaa. Katto- ja julkisivurakentamisessa kyse on nimittäin peltisestä ohutlevystä valmistetuista listoista, joita käytetään pääsääntöisesti ulkotiloissa esimerkiksi räystäissä, ikkunoiden pielissä ja muissa julkisivujen läpivientien tiivistyksissä. Listojen asennus on yksi suojapellityksen muoto, ja suojapellityksellä tarkoitetaan yleisesti rakenteiden suojaamista kosteudelta ja rasitukselta peltilevyillä.

 

Suojapellitys katto- ja julkisivurakentamisessa

Suojapellitys perustuu monen muun rakenteita suojaavan toimenpiteen tavoin rakennus- ja maankäyttölakiin. Laissa lukee varsin selvästi, että mikään rakennuksen sisältä tai ulkopuolelta tuleva kosteus ei saa aiheuttaa haittaa rakenteille. Rakennuksen tulisi siis muodostaa kokonaisuus, joka estää kosteuden pääsyn rakenteisiin. Julkisivujen, alapohjan ja vesikaton on kaikkien toimittava niin, että veden pääsy rakenteisiin estetään. Rakenteiden kuivuminen täytyy myös mahdollistaa.

Suomessa käytössä oleva kuivaketju 10 -toimintatapa tarjoaa kattavan yhteenvedon erilaisista kosteuteen liittyvistä riskeistä, jotka tulisi ottaa huomioon kaikessa rakentamisessa. Riskejä ovat esimerkiksi vesiputkien rikkoutumiset, väärin mitoitettu ilmanvaihto ja kosteiden betonirakenteiden päällystäminen. Suojapellityksellä ja listojen asennuksella estetään veden pääsy rakenteisiin nimenomaan talon ulkopinnoilta.

 

 

Oikea lista oikeaan paikkaan

 

Millaisia suojapellityksiä rakennuspeltisepät sitten käytännössä asentavat? Peltiä asennetaan esimerkiksi erilaisiin räystäisiin, piippujen yhteyteen, kaiteisiin, kynnyksiin ja ikkunalautoihin. Julkisivujen listoitusten lisäksi listoja täytyy asentaa erilaisten vesikattotyyppien reunoihin. Listoja tai suojapellitystä täytyy myös asentaa kaikkiin muihinkin paikkoihin, joihin sadeveden, lumen tai jään on mahdollista tunkeutua.

Listoitusta tarvitsee toisinaan tehdä varsin reilusti. Pläkkipelti valmistaa ja asentaa kuluvana vuonna yli 10 kilometrin edestä ohutlevy- ja rosterilistoja Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-laajennukseen.

Rakennuttajille ja asennusyrityksille on saatavilla useita tietolähteitä liittyen Suojapellitykseen. Esimerkiksi RT-kortisto, rakennusten yleiset laatumääräykset ja kohdekohtaiset suunnitelmat tarjoavat hyviä työkaluja. Viime kädessä listoituksen laadun määrittää kuitenkin peltisepän ammattitaito ja ammattiylpeys. Listojen mitoituksen, valmistuksen ja kiinnityksen oikeaoppisuus ratkaisee pitkälti sen, tuleeko lopputuloksesta tavoitteiden mukainen.

Listojen asennustyöhön kuuluu kolme työvaihetta: mitoitus, valmistus ja asennus. Listojen mitoitus on äärimmäisen tärkeää pohjatyötä, jossa huomioidaan veden kulkusuunta ja ohjautuvuus, pintojen kaltevuus, etäisyydet muihin pintoihin sekä riittävät mittavarat asennustyöhön. Vanha sanontakin kehottaa mittaamaan kahdesti, niin joutuu leikkaamaan vain kerran.

Valmistusvaiheessa listat tehdään ohutlevystä mitoituksen tulosten mukaan. Listojen leikkuussa ja taitossa käytetään useita erilaisia työkaluja ja koneita, joista osa on manuaalisia ja osa lähes automaattisia. CNC-ohjattujen (CNC = Computer numerical control) koneiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt niiden nopeuden ansiosta.

Asennustyö on listoituksen viimeinen lenkki, jossa alan erikoisosaaminen viimeistään näkyy. Listojen asentamistapa riippuu aina kohteesta ja olosuhteista, joten asennuksen toteutus ei ole lainkaan yhdentekevää. Peltisepän on tapauskohtaisesti arvioitava ja päätettävä esimerkiksi listojen saumaustapa sekä käytettävät kiinnikkeet. Lisäksi ammattilaisen vastuulle jää toteuttaa listojen päätteiden järkevä taivutus erilaisia pintoja vasten.

Erilaisista suojapellityksistä ja listoista on kootusti lisää tietoa Rakennuspeltityön ammattilaiseksi -oppikirjassa.