Sääsuoja ehkäisee kosteusvauriot Kuivaketju10:n mukaisesti

Sääsuoja käytössä Blankon talon kattoremontissa.

Kosteus. Tuo katontekijän katala arkkivihollinen. Kosteusvaurioriskien minimoimiseksi on kehitetty Kuivaketju10-toimintamalli, jonka avulla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden aiheuttamista kustannuksista. Kattorakentamisen kannalta sääsuoja on aukoton ratkaisu.

Kuivaketju10:n tarkoituksena on vähentää kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu kymmenen keskeisimmän riskin listaan, jotka torjutaan vaiheittain rakennusprosessin edetessä. Riskilistan avulla torjunnan onnistuminen voidaan todentaa.

Vedellä on tapana sataa taivaalta, joten kattomaakarilla perin kriittinen rooli rakenteiden kuivana pitämisessä. Käytännössä tämä tapahtuu sääsuojan avulla.

Sääsuoja takaa 100-prosenttisen kuivuuden rakennusaikana, minkä lisäksi se nopeuttaa työtä ja säästää kaikkien osapuolien aikaa. Työturvallisuus paranee merkittävästi, kun lumella, jäällä ja muilla kosteilla ketaleilla ei ole asiaa työmaalle. Onhan hupun alla myös mukavampi paiskia hommia, kun viima ja vesisade eivät piiskaa peltiseppäparkaa.

Päätöksen sääsuojan käytöstä tekee tilaaja. Jos kosteudenhallintaan ollaan valmiita satsaamaan Kuivaketju10:n mukaisesti, urakkaan asetetaan kosteuskoordinaattori, jonka toimenkuvana on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista.

Toimintamallia noudattamalla vältytään uusilta home-epidemioilta maamme rakennuskannassa. Pläkkipelti suosittelee sääsuojan käyttöä ja Kuivaketju10:n noudattamista jokaisella uudis- sekä saneeraustyömaalla.